pdp – Dokumentacja techniczna Publikacje, dokumentacje, prezentacje

Pozwól, aby pdp pomogła Ci uczynić z Dyrektywy Maszynowej przewagę konkurencyjną.

Dyrektywa maszynowa – możliwości i pułapki

Stara Dyrektywa maszynowa 98/37/WE już nie obowiązuje. Dnia 29 grudnia 2009 roku, bez okresu przejściowego została ona zastąpiona przez nową wersję 2006/42/WE, która w pełni obowiązuje teraz w całej Europie. Nowa dyrektywa, zarówno w wersji oryginalnej jak i tłumaczonej, zawiera wiele znaczących zmian, w tym dotyczących procedur oceny zgodności, przepisów dotyczących niekompletnych maszyn i podzespołów oraz przepisów dotyczących instrukcji użytkowania.

Czytaj więcej (angielski)

Studium Instytutu DIN wspiera styl tworzenia dokumentacji wysokiej jakości stosowany przez pdp

Studium, opracowane przez prestiżowy German DIN Institute, instytut administrujący normami DIN, potwierdza wielkie znaczenie wysokiej jakości dokumentacji technicznej. We wnioskach studium stwierdza się, że wielu problemów, z jakimi spotykają się użytkownicy, można by uniknąć, gdyby dokumentacja była tworzona przez wykwalifikowanych, profesjonalnych autorów tekstów technicznych i tłumaczy.

Czytaj więcej (angielski)

iDocu – kto wie wszystko?

Nowy i bezpłatny Quiz-app z pdp jest zabawnym połączeniem pytań w języku niemieckim. Do każdego pytania dotyczącego tworzenia instrukcji przygotowano trzy możliwe odpowiedzi. Krótkie i zabawne gry na wiele okazji.

Otwórz teraz w Google Play
Mapa serwisu